Czcionka:
Kontrast:
Pomoc:

Deklaracja dostępności

Start

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Niniejsza deklaracja zawiera informacje o dostosowaniu strony internetowej erejestracja.skpp.edu.pl do wymagań określonych w Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  erejestracja.skpp.edu.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2021-04-01.
Data ostatniej aktualizacji
2021-08-27

Status zgodności:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści:

 • Na stronie internetowej znajdują się obrazy oraz banery do których nie dodano opisów dla osób niedowidzących. Opisy będą dodawane sukcesywnie do w/w elementów. Wszystkie elementy będą opisane do końca września 2021r.
 • Brak jest zwięzłego tekstu alternatywnego (alt), który opisuje, co znajduje się na grafice lub, jeśli grafika jest odnośnikiem, dokąd prowadzi ten odnośnik. Wszystkie opisy zostaną uzupełnione do końca września 2021r.
 • Teksty zamieszczone w serwisie mogą być niedostosowane do osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jeśli jakieś treści są niezrozumiałe, można skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas.
 • Brak wyraźnego wizualnego fokusa w aktywnych elementach, takich jak odnośniki, banery czy pola formularza. Element ten zostanie poprawiony do końca września 2021r.
 • Brak zastosowanego usprawnienia w postaci „skip links”, czyli możliwości przejścia bezpośrednio do treści pojedynczej strony. Usprawnienie zostanie wprowadzone w najbliższym czasie.
 • Wybrane skrypty i aplety mogą być niedostępne dla osób niewidomych i osób korzystających wyłącznie z klawiatury. Nie powinny one wpłynąć na możliwość korzystania z naszej strony. W przypadku problemów możesz się z nami kontaktować pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas.
 • Odnośniki mogą otwierać się w nowym oknie lub zakładce przeglądarki bez ostrzeżenia. Pracujemy nad poprawą tego elementu. Poprawka zostanie wprowadzona do końca września 2021r.
 • Nie posiadamy zaimplementowanego mechanizmu czytania tekstu ze strony, oraz podstron. Mechanizm czytania tekstu ze stron zostanie uruchomiony do końca września 2021r.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-07-26. Deklarację sporządzono na podstawie: samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona posiada następujące ułatwienia:

 • zmiana kontrastu.
 • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Szpital zobowiązuje się dostosować stronę erejestracja.skpp.edu.pl. do wytycznych w/w Ustawy.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Koordynatorem rejestracji poradni Angeliką Lesińską. Z osobą odpowiedzialną można się skontaktować pod adresem poczty elektronicznej angelika.lesinska@skpp.edu.pl lub telefonicznie - +48 572 062 479

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.


Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku odmowy, wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Pełnomocnika ds. Pacjentów i Kombatantów- mgr Anny Ruszczak. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szpital posiada infrastrukturę, która dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych

  Budynek przy ul. Szamarzewskiego 84 posiada udogodnienia w zakresie:

  • Do szpitala prowadzą dwa wejścia A i C, są one dostępne dla osób z problemami w poruszaniu się
  • Przy wejściu A znajduje się winda pozwalająca na przemieszczanie się w pionie całego budynku.
  • Przy wejściu C zainstalowano podnośnik platformowy o udźwigu 300 kg.
  • W każdym budynku zapewniona jest pełna komunikacja pionowa i pozioma.
  • Do obiektu można wejść z psem przewodnikiem i psem asystującym
  • Do obiektu można dojechać samodzielnie- parking płatny wzdłuż ulicy Szamarzewskiego lub komunikacją miejską. W planowanym remoncie wydzielone zostaną miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością w bezpośrednim sąsiedztwie z wejściem A.
  • W recepcji i w każdym innym miejscu można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM). Potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza należy zgłaszać 3 dni robocze przed planowaną wizytą kliknij tutaj
  • Dojazd autobusem komunikacji miejskiej:
  • Przystanek Ogrody (ul. Szpitalna): 121, 182, 186, 191, 193, 195;
  • przystanek Ogrody (ul. Cienista): 156, 186, 801, 833, 834;
  • przystanek Ogrody (ul. Nowina): 802, 803, 804, 812, 821; przystanek Szpitalna (ul. Bukowska): 148, 159, 163, 177, przystanek Szpitalna (ul. Szpitalna) : 182, 191, 193
  • Dojazd tramwajem: przystanek Ogrody: 2, 7, 17, 18
 1. Budynek przy ul. Długiej 1/ 2 posiada udogodnienia w zakresie:

  • Do szpitala prowadzi wejście G od ul. Grabary.
  • Przy wejściu znajduje się rampa z barierkami dla osób poruszających się na wózku lub z zaopatrzeniem ortopedycznym.
  • Ze względów epidemiologicznych obecnie wejście C wyłączone jest z użytku pacjentów.
  • W wejściu C znajduje się windodźwig o udźwigu 250 kg dla osób z problemami w poruszaniu się po schodach.
  • W szpitalu zapewniona jest komunikacja pionowa i pozioma.
  • Przy Izbie Przyjęć znajdują się wózki ortopedyczne dla osób potrzebujących pomocy w przemieszczaniu się.
  • Na parterze w pomieszczeniu s.36 znajduje się pomieszczenie sanitarne dla osób ze szczególnymi potrzebami
  • o obiektu można wejść z psem przewodnikiem i psem asystującym.
  • Do obiektu można dotrzeć własnym środkiem komunikacji oraz komunikacją miejską.
  • Przed szpitalem wzdłuż ul. Długiej znajduje się parking miejski z wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych. Parking jest płatny
  • W recepcji i w każdym innym miejscu można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM). Potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza należy zgłaszać 3 dni robocze przed planowaną wizytą kliknij tutaj
  • Dojazd autobusem komunikacji miejskiej: Pl. Bernardyński – 174, 176, 190, 603
  • Dojazd tramwajem: Pl. Bernardyński - 5, 6, 9
 2. Budynek Hospicjum Palium posiada udogodnienia w zakresie:

  • Do obiektu prowadzi ogólnodostępne Wejście Główne.
  • W budynku znajduje się winda, która zapewnia pełną komunikację pionową (ze względów epidemiologicznych obecnie winda została wyłączona z użytku publicznego) oraz platforma zapewniająca komunikację na parterze i poziomie -1 dla osób biorących dział w turnusach rehabilitacji.
  • W obiekcie znajduje się pomieszczenie sanitarne dla osób ze szczególnymi potrzebami.
  • W budynku znajdują się wózki ortopedyczne i balkoniki dla osób z problemem w poruszaniu się
  • Do obiektu można dotrzeć własnym środkiem komunikacji oraz komunikacją miejską. Przed szpitalem jest niepłatny parking z 3 wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.
  • Do budynku można wejść z psem przewodnikiem i psem asystującym.
  • W recepcji i w każdym innym miejscu można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM). Potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza należy zgłaszać 3 dni robocze przed planowaną wizytą kliknij tutaj
  • Dojazd autobusem komunikacji miejskiej: os. Zodiak – 166, 184
  • Dojazd tramwajem: Piaśnicka/Rynek (600 metrów od obiektu) - 1,3, 9, 16

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej dostępności cyfrowej: https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/    

 


Ostrzeżenie
Twoja przeglądarka może nie wyswietlać strony poprawnie!
Zalecane są:
Niezalogowany | Portal pacjenta | Deklaracja dostępności | Polityka prywatności

Skontaktuj się z nami w sprawach technicznych

erejestracja.kontakt@skpp.edu.pl

W ramach aplikacji stosowane są pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies.
Więcej informacji na ten temat znajdziesz w regulaminie i na tej stronie informacyjnej.